Genogram, czyli niesamowite narzędzie do badania relacji rodzinnych.

with Brak komentarzy

„Tajemnice przodków”

Zajrzyj tu niesamowita książka:

tajemnice-przodkow-schutzenberger

Rodzina

To system powiązań , relacji, zależności, uczuć oraz zobowiązań. Ma ogromny wpływ na całe życie człowieka. Zwłaszcza pierwsze pięć lat życia. Poszukiwanie informacji o swojej rodzinie pomaga zaspokoić potrzebę przynależności, budować poczucie bezpieczeństwa oraz tożsamość. Może być wstępem do rozmowy o uczuciach i potrzebach.

Jakie potrzeby powinna zaspokajać rodzina?

Potrzeby fizyczne: schronienie, pożywienie, ciepło, dotyk, bezpieczeństwo.

Potrzeby emocjonalne: miłość, opieka, uczucia, poczucie przynależności, tożsamości, wartości.

Potrzeby społeczne: zdolność do tworzenia relacji i kontaktów społecznych, zdolność do radzenia sobie z problemami, nauka norm społecznych, rozpoznawanie swoich wartości.

Potrzeby poznawcze: rozróżnianie dobra i zła, uwewnętrznianie norm społecznych, edukacja, zaradność życiowa.

Skutki niezaspokojenia potrzeb w dzieciństwie

Jeśli potrzeby „niższego” rzędu (np. sen, jedzenie, bezpieczeństwo, ciepło, dotyk) nie zostaną zaspokojone nie ma co marzyć  o rozwoju emocjonalnym, społecznym czy poznawczym. Jednym słowem dziecko zaniedbane będzie się gorzej uczyć, rozwijać fizycznie, będzie mieć trudniejsze relacje z rówieśnikami, nie rozwinie swojego intelektu czy konstruktywnych związków z innymi.  Nie mówiąc już o nadmiernym lęku, napięciu czy frustracji, któremu jest poddawane, a które często pozostaje z nim na dalszą część życia. Tak już jest, że potrzeby niezaspokojone w dzieciństwie „odbijają się czkawką” w młodości, a później dorosłości i hamują rozwój prawie wszystkich sfer funkcjonowania człowieka.

Czym jest genogram?

Genogram to inaczej mapa relacji i powiązań w rodzinie. Ma ogromną wartość terapeutyczną i uwalniającą. Składa się z szeregu znaków, które obrazują, kto jest z kim powiązany, kto z kim mieszka, ile ma lat, pokazuje ważne daty w życiu rodziny, śmierci, straty i inne ważne wydarzenia. To terapeutyczna wersja drzewa rodzinnego, rozbudowana o zaznaczenie relacji, łączących wszystkich członków.

Jak stworzyć?

Na spotkaniu terapeuta dokładnie wyjaśni Ci, co oznaczają poszczególne znaki, jak tworzyć genogram, jak zaznaczać relacje oraz interpretować poszczególne jego elementy. Wspólnie przyjrzycie się tradycjom, związkom i innym zależnościom w rodzinie, odkryjecie powtarzające się wzorce i być może odnajdziecie źródło twoich kłopotów.

A tymczasem…

Jak samodzielnie narysować genogram?

  1. Zacznij od osoby, dla której będzie tworzony genogram rysując odpowiedni symbol kobiety lub mężczyzny.

kobieta kobieta

mężczyzna mężczyzna

2. Wpisz wiek tej osoby w środek koła lub kwadratu.

Kobieta28.png

Mezczyzna32.png

3. Narysuj rodziców tej osoby. Mężczyzna umieszczany jest po lewej stronie, kobieta po prawej. Napisz imiona.

 Witold                Grażyna

indeks

4. Następnie narysuj symbole oznaczające kolejne osoby: małżonka / żonę, dzieci, rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, dziadków, inne ważne osoby. Dzieci / rodzeństwo rysujemy w kolejności od najstarszego do najmłodszego (najstarsze dziecko  będzie z lewej strony).

Malzenstwo.pngmałżeństwo

Narzeczenstwo.png narzeczeństwo

 

Ciaza.png ciąża

Bliznieta.png bliźnięta

Adopcja.pngadopcja

5. Nanieś na genogram pozostałe symbole oraz daty.

Osoba zmarla.png osoba zmarła (przekreślony symbol, w środku możesz napisać ile miała lat jak umarła, obok powód śmierci)

mężczyzna  alkoholizm / problem z uzależnieniem

ca  kobieta choroba nowotworowa

# mężczyzna   więzienie / osadzenie w zakładzie karnym

Rozwod.png rozwód

Separacja.png separacja

6. Nanieś na genogram (czerwonym pisakiem / kredką) oznaczenia relacji.

Symbol Relacja
obojętność obojętność
bliskie relacje harmonia w relacjach
bliskie relacje bliskie relacje
bardzo bliskie relacje bardzo bliskie relacje (w negatywnym znaczeniu, tzn. „relacja naduwikłana” – zbyt bliska emocjonalnie)
miłość miłość
zakochanie zakochanie
dystans dystans emocjonalny
niezgoda niezgoda
nienawiść nienawiść
konflikt konflikt
zerwany kontakt zerwany kontakt, ostre odcięcie się
Relacje ambiwalentne relacje ambiwalentne
brak zaufania brak zaufania
Naduzycie.png nadużycie
Naduzywanie emocjonalne.png nadużywanie emocjonalne
Naduzywanie fizyczne.png nadużywanie fizyczne
nadużywanie seksualne nadużywanie seksualne
przemoc przemoc

7. Po narysowaniu warto zadać sobie pytanie o pierwsze wrażenie – czy jest coś co rzuca Ci się w oczy, kiedy spojrzysz na wykonany genogram?

Zastanów się:

  • czy są jakieś szczególne tradycje, tendencje czy oczywiste związki przechodzące z pokolenia na pokolenie co do nadawania imion w Twojej rodzinie?
  • czy mają jakieś znaczenie daty urodzenia, ślubów, rozwodów czy śmierci w historii twojej rodziny?
  • czy powtarzają się jakieś informacje o osobach, wykonywane zawody, przebyte choroby, inne?
  • czy dostrzegasz brak ważnych informacji dotyczących Twojej rodziny?
  • czy patrząc na swój genogram i biorąc pd uwagę wnioski możesz powiedzieć, że masz poczucie stabilności w życiu?
  • od kogo możesz czerpać wsparcie w twojej rodzinie Kauf Generic Clopigamma (Plavix) Rezeptfrei , kogo ty wspierasz?
  • czy ktoś ma podobny kłopot do ciebie?
  • czy powtarzają się jakieś wzorce, tendencje zachowań, objawów, kłopotów, relacji w Twojej rodzinie?
  • może sam zadasz sobie jakieś ważne pytanie po narysowaniu genogramu?

Genogram można tworzyć w grupie, samemu lub z rodziną (wtedy ma doskonałą wartość integrującą).

Jaki jest cel tworzenia genogramu?

Przyjrzenie się:

– przekonaniom i mitom nt rodzin

– fazie cyklu życia rodziny

– wzorcom rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie (np. nadopiekuńcza matka, rozwody, nieudane małżeństwa)

– trójkątom rodzinnym

– podsystemom rodzinnym (małżeństwo, rodzice, rodzeństwo)

– granicom w rodzinie (międzypokoleniowym i wewnątrzpokoleniowym)

– STRATOM W RODZINIE: śmierć i żałoba (w tym niedokończona), utraty, samobójstwa, odcięcia i wykluczenia

– ostatnie ZMIANOM w rodzinie (kryzys, śmierć, przeprowadzka, ciąża, strata pracy, zmiana szkoły, wyprowadzka dzieci 

  z domu i innym)

– tajemnicom i dziedzictwu rodzinnemu

– rytuałom (jak są w rodzinie obchodzone)

– (pod)świadomym zasadom rodzinnym, którym jesteśmy  wierni, np. najważniejsze są pieniądze, brońmy się przed obcymi, 

  źle nie mówi się o zmarłych

– przekonaniom rodzinnym (np. nt małżeństw, dzieci, związków)

– wartościom rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie

– historii: konfliktów, nadużyć, uzależnień, związków

– emocjom w rodzinie: lęk dziedziczony po przodkach, trauma, poczucie winy, smutek i innym

– KOMUNIKACJI rodzinnej

– OBJAWOM

– regułom i kodom zachowań

– TOŻSAMOŚCI: m. in. do kogo jestem podobny

– nieświadomym lojalnościom i delegacjom (na dzieci)

– bilansowi zysków i strat w rodzinie

– potrzebom

– buntowi (kto, kiedy się buntował, jak separacja i adolescencja przebiegła)

– ZASOBOM RODZINY

– wizji życia – optymistyczna czy pesymistyczna?

– WAŻNYM FAKTOM w życiu rodziny: śmierci, samobójstwa, choroby, uzależnienia, rozwody/odcięcia i inne

RELACJOM RODZINNYM.

Co zyskasz, kiedy go stworzysz?

– uświadomisz sobie to co ukryte, trudne, męczące

– poznasz mity przekazywane z pokolenia na pokolenie

– możesz dowiedzieć się dlaczego wybrałaś tego a nie innego partnera, komu jesteś podświadomie lojalny

– dowiesz się, dlaczego twoje dziecko „źle” się zachowuje

– poznasz wzorce są przekazywane w twojej rodzinie z pokolenia na pokolenie

– dowiesz się, czemu tak trudno Ci o dobrą komunikację z partnerem/dzieckiem/rodzicem

– znajdziesz „trupy ukryte w szafie” twojej rodziny

– rozpoznasz w jakiej fazie cyklu życia rodziny jesteście i czy jesteś w jakimś (nie)zdrowym „trójkącie”

– możesz zrozumieć źródło waszych problemów rodzinnych.

Zapraszam

Zapraszam na konsultacje genogramowe. Razem odkrywajmy Tajemnice rodzinne.

 

 

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Follow Sylwia Wilk:

Psycholog, psychoterapeutka, pasjonatka ludzi i drugiego człowieka.

Leave a Reply