Dla kogo?

Dla osób niepełnosprawnych, stających przez komisjami ZUS / orzecznictwem, starającym się o rentę, na potrzeby sądu, lekarza (w tym psychiatry) lub dla własnej informacji.

Jak wygląda badanie?

Badanie to rozmowa kierowana, wywiad, obserwacja oraz bateria testów psychologicznych, podczas których sprawdza się:

– funkcjonowanie poznawcze (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, poziom inteligencji)

– poziom uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (neuropsychologia)

– profil osobowości (seria testów, badających różne wymiary – do wyboru)

diagnoza 1

– umiejętności i kompetencje społeczne (w tym, poziom inteligencji emocjonalnej)

– stan emocjonalny (w tym poziom lęku i agresji)

– motywację oraz zainteresowania zawodowe

– inne sfery wg potrzeb (m. in.  radzenie sobie ze stresem, wartości, umiejscowienie poczucia kontroli, stan zdrowia psychicznego, poziom samoakceptacji i samooceny, inne).

Na badanie przyjdź:

– wyspany i wypoczęty

– trzeźwy

– z wodą

– w okularach (jeśli używasz)

– z dowodem osobistym

– z dokumentacją medyczną oraz wcześniejszymi opiniami psychologicznymi i orzeczeniami.

Testy i sposób badania dobierane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań klienta.

Czas trwania badania

Badanie trwa od 1 do 1,5 godziny. Zajmuje od 1 do 3 spotkań.

Efekt badania

Efektem badań będzie pisemna opinia psychologiczna (w ilości potrzebnej klientowi), wydana w dniu następnym.

Opinia uwzględnia wynik badania, interpretację wyników oraz opis badanych funkcji.

Koszt

140 zł za godzinne spotkanie i proporcjonalnie 210 zł za półtoragodzinne badanie.

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.