Dla kogo?

Dla osób niepełnosprawnych, stających przez komisjami ZUS / orzecznictwem, starającym się o rentę, na potrzeby sądu, lekarza (w tym psychiatry) lub dla własnej informacji.

Jak wygląda badanie?

Badanie to rozmowa kierowana, wywiad, obserwacja oraz bateria testów psychologicznych, podczas których sprawdza się:

– funkcjonowanie poznawcze (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, poziom inteligencji)

– poziom uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (neuropsychologia)

– profil osobowości (seria testów, badających różne wymiary – do wyboru)

diagnoza 1

– umiejętności i kompetencje społeczne (w tym, poziom inteligencji emocjonalnej)

– stan emocjonalny (w tym poziom lęku i agresji)

– motywację oraz zainteresowania zawodowe

– inne sfery wg potrzeb (m. in.  radzenie sobie ze stresem, wartości, umiejscowienie poczucia kontroli, stan zdrowia psychicznego, poziom samoakceptacji i samooceny, inne).

Na badanie przyjdź:

– wyspany i wypoczęty

– trzeźwy

– z wodą

– w okularach (jeśli używasz)

– z dowodem osobistym

– z dokumentacją medyczną oraz wcześniejszymi opiniami psychologicznymi i orzeczeniami.

Testy i sposób badania dobierane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań klienta.

Czas trwania badania

Badanie trwa 1 godzinę. Zajmuje od 3 do 5 spotkań. Możemy umówić się na dłuższe niż 1 h spotkanie.

Efekt badania

Efektem badań będzie pisemna opinia psychologiczna (w ilości potrzebnej klientowi).

Opinia uwzględnia wynik badania, interpretację wyników oraz opis badanych funkcji.

Koszt

180 zł za godzinne spotkanie.

Koszt wydania opinii – od 120 zł (ustalany indywidualnie).

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.