Psychoterapia:

Konsultacja wstępna / diagnostyczna 50 min. 160 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej 50 min. 160 zł
Sesja psychoterapii rodzinnej 90 min. 240 zł
Sesja terapii pary / małżeńska 70 min. 240 zł

Diagnoza:

Diagnoza psychologiczna

 

Wydanie pisemnej opinii

60 min.

każda rozpoczęta godzina

160 zł

160 zł

od 80 zł