Psychoterapia:

Konsultacja wstępna / diagnostyczna 50 min. 220 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej 50 min. 220 zł
Sesja psychoterapii rodzinnej 90 min. 360 zł
Sesja terapii pary / małżeńska 70 min. 320 zł

Diagnoza:

Diagnoza psychologiczna

 

Wydanie pisemnej opinii

60 min.

każda rozpoczęta godzina

220 zł

120 zł

od 120 zł