Terapia:

   

Konsultacja wstępna / diagnostyczna

50 min.

100 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej

50 min.

100 zł

Sesja psychoterapii rodzinnej

90 min.

150 zł

Sesja terapii pary / małżeńska

90 min.

150 zł

Diagnoza:

   

Diagnoza psychologiczna

60 min.

90 min.

100 zł

150 zł